Tehnoprātnieks nometnes
Dalībnieku reģistrācijas dati
Aizpildiet visus laukus

VISPĀRĒJĀS ZIŅAS PAR NOMETNES DALĪBNIEKU

ZIŅAS PAR VECĀKIEM

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR NOMETNES DALĪBNIEKU

Lai Jūsu bērnam būtu vieglāk iekļauties nometnes dzīvē, kā arī, lai uzlabotu pedagogu darbu, lūdzam sniegt šādu informāciju:

NOMETNES IZVĒLE

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS un DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Noteikumu izvērstā versija

Noteikumi

1. Bez nometnes vadītāja atļaujas kategoriski aizliegts:
- atstāt nometnes teritoriju;
- atstāt nodarbību vietu.
2. Nometnes laikā ievērot visus nometnes vadītāja un pedagogu norādījumus un rīkojumus- gan uzturoties nometnes teritorijā, gan tās apkārtnē.
3. Ievērot drošības tehnikas noteikumus:
nelietot asus priekšmetus, rūpēties, lai rīkojoties ar asiem priekšmetiem netiktu nodarīts ļaunums sev un apkārtējiem;
aizliegts lietot sērkociņus, dedzināt sveces;
bez pieaugušā klātbūtnes aizliegts atrasties tiešā ūdens tilpņu tuvumā.
4. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsties pie nometnes pedagogiem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka utt.) sekot nometnes mediķa vai nometnes pedagogu norādījumiem.
5. Ja nepieciešams sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību (nopietna trauma, ugunsgrēks u.tml.) nekavējoties izsaukt attiecīgā dienesta speciālistus, izmantojot tos tālruņa numurus, kas norādīti un izvietoti nometnes informācijā nometnes vietā.
6. Laikā ierasties uz visām nodarbībām un aktīvi iesaistīties tajās. Ja ir iemesls to nedarīt, nekavējoties par to ziņot nometnes vadītājam.
7. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas un smēķēt.
8. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus, pārvietojoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem.
9. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā esošo inventāru.
10. Neiesaistīties sarunās un nesekot nepazīstamu cilvēku norādījumiem, neglaudīt svešus dzīvniekus, nelietot uzturā nezināmus augus.
11. Ievērot personīgi higiēnu, tīrību un kārtību (mazgāšanās no rīta un vakarā; roku mazgāšana pirms ēdienreizēm, apmeklējot tualetes).
12. Sekot personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai.
13. Aizliegts nodarīt jebkādas fiziskas vai morālas ciešanas nometnes dalībniekiem un pedagogiem.
14. Cienīt citu nometnē esošo dalībnieku viedokli un intereses.
15. Pēc naktsmiera iestāšanās ievērot klusumu.
16. Nometnes laikā mobilos telefonus, datorus un planšetes neizmantot, tikai ar pedagogu atļauju.